KN School | โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
วันภาษาไทย 2560
พิธีเข้าประจำหมู่
พิธีไหว้ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี วันที่ 22 มิถุนายน 2560
ภาพกิจกรรมและบรรยากาศวันทานาบาตะ 七夕 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี
พิธีหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษาปี2560
คณะครูจากประเทศภูฏาณศึกษาดูงานโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี
ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู 2560
ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่
ทำดีเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด 2560
วันสุนทรภู่ 2560
ลงคะแนนเลือกครูดีในดวงใจ 2560Graphical counterLogin
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.