KN School | โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
63 | สอบกลางภาคเรียน 1/2563
63 | ระบบประเมิน EQ 2563
63 | Live พิธีไหว้ครู 2563
63 | ประเมิน SDQ 2563
63 | ประชุมผู้ปกครอง 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6
แสดงเจตจำนงสุจริต
63 | ลงทะเบียนชุมนุม 1/2563
63 | กรอกข้อมูลพื้นฐาน ม.1 และ ม.4
63 | Back to School
63 | จัดรูปแบบการมาเรียน
63 | สมัครเรียน 1/2563
63 | ขยายระยะเวลาการชำระเงินบำรุงการศึกษา
63 | ตรวจสอบผลการเรียน ม.1- ม.5 ปีการศึกษา 2/2562

63 | ส่งผลการเรียนทางไปรษณีย์
63 | ประกาศโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ มีที่เรียนแน่นอน
63 | วันคล้ายวันพระราชมภพ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
63 | ตรวจสอบ หุ้น-หนี้ สวัสดิการครูและบุคลากรโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
63 | ประกาศโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
63 | รับสมัครนักเรียนห้องทั่วไป 2563
63 | ลงข้อมูล SSR
63 | ประกาศ โควตา ม.3 เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563Graphical counterLogin
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.