โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
รายชื่อโรงเรียนศึกษาดูงาน

รายชื่อโรงเรียนศึกษาดูงาน

ติดต่อสำรองห้องพักได้

คลิกที่นี้

ชื่อสถานศึกษา
จังหวัด
วันที่
เวลา
จำนวน(คน)
         
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
พระนครศรีอยุธยา
8 กุมภาพันธ์ 2560
10.00-12.00
6
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
ราชบุรี
13 มกราคม 2560
09.00-12.00
8
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
นครศรีธรรมราช
20 มกราคม 2560
13.00-16.00
40
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
หนองคาย
19 สิงหาคม 2559
08.30-10.00
-
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ประจวบคีรีขันธ์
19 สิงหาคม 2559
10.00-12.00
93
โรงเรียนนารีรัตน์
แพร่
19 สิงหาคม 2559
09.00-11.00
20
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
นครราชสีมา
05 สิงหาคม 2559
10.00-12.00
-
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
สระบุรี
5 กันยายน 2559
09.00-12.00
-
โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง
ชลบุรี
11มีนาคม 2559
09.30-12.00
21
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
นครราชสีมา
8 กรกฎาคม 2559
09.00
20
โรงเรียนชลกันยานุกูล
ชลบุรี
1กรกฎาคม 2559
12.00 เป็นต้นไป
40
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
สระบุรี
8 กรกฎาคม 2559
09.30 เป็นต้นไป
-
โรงเรียนทวีธาภิเศก
กทม.
16 มีน่คม
09.00-12.00
45
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
11 พฤษภาคม 2559
13.00-14.00
50
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมป์
พระนตรศรีอยุธยา
28 มีนาคม 2559
10.30-12.00
132
โรงเรียนสองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
4 มีนาคม 2559
11.00-12.00
51
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
กรุงเทพฯ
8 มีนาคม 2559
09.00-12.00
17
โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท
สระบุรี
19 กุมภาพันธ์ 2559
13.00-16.30
95
โรงเรียนศรียานุสรณ์
จันทบุรี
29 มกราคม 2559
08.30-11.00
12
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
15 ธันวามคม 2558
09.30-11.00
20
โรงเรียนเลยพิทยาคม
เลย
28 ธันวาคม 2558
14.30 เป็นต้นไป
10
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2
กรุงเทพมหานคร
28 พฤศจิกายน 2558
10.00 เป็นต้นไป
39
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
4 ธันวาคม 2558
09.00-12.00
32
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ฉะเชิงเทรา
20 พฤศจิกายน 2558
10.00 -14.00
-
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม
สารคาม
2 พฤศจิกายน 2558
08.30-15.00
181
โรงเรียนวัดราชโอรส
กรุงเทพฯ
5 ตุลาคม 2558
08.30-12.00
15
ภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม
29 กันยายน 2558
08.30-12.00
-
โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"
พระนครศรีอยุธยา
28 กันยายน 2558
10.30-11.30
77
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2
กรุงเทพฯ
6 ตุลาคม 2558
10.30 เป็นต้นไป
92
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ราชบุรี
4 กันยายน 2558
10.00-12.00
22
โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
นครราชสีมา
22 กันยายน 2558
09.00-12.00
40
โรงเรียนศีรีมาศพิทยาคม
สุโขทัย
4 กันยายน 2558
13.00-15.30
65
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
กรุงเทพฯ
22 กันยายน 2558
08.30-12.00
25
โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
ลพบุรี
28 สิงหาคม 2558
09.00
55
โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"
พระนครศรีอยุธยา
4 กันยายน 2558
13.30
80
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรสาคร
14 สิงหาคม 2558
09.30-12.00
45
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
อุบลราชธานี
13 สิงหาคม 2558
08.30 น. เป็นต้นไป
55
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ปทุมธานี
21 กรกฏาคม 2558
13.00 เป็นต้นไป
78
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
ระยอง
15 สิงหาคม 2558
13.00-15.00
240
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
มหาสารคาม
17 กรกฏาคม 2558
09.00 เป็นต้นไป
50
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
อ่างทอง
17 กรกฏาคม 2558
09.00 เป็นต้นไป
63
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
3 กรกฏาคม 2558
10.00 เป็นต้นไป
53
โรงเรียนบ้านโนนยาง
ยโสธร
24 มิถุนายน 2558
08.30 เป็นต้นไป
52
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
สระบุรี
26 มิถุนายน 2558
13.00-16.00 น.
15
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ปทุมธานี
15 มิถุนายน 2558
09.00-12.00 น.
79
โรงเรียนปทุมวิไล(สหวิทยาเขตสัตตบงกช)
ปทุมธานี
20พฤษภาคม 2558
09.00-12.00 น.
66
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
กรุงเทพมหานคร
27 มีนาคม 2558
09.00-12.00 น.
30
โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า
สกลนคร
28 มีนาคม 2558
09.00-11.00 น.
50
โรงเรียนจตุรพัฒน์
สกลนคร
28 มีนาคม 2558
09.00-11.00 น.
50
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ปทุมธานี
3 มีนาคม 2558
09.00-11.30 น.
71
โรงเรียนวัดคลองสน
ตราด
6 มีนาคม 2558
09.00-11.00 น.
24
โรงเรียนอุดมศึกษาภาคใต้
นครศรีธรรมราช
28 มกราคม 2558
09.00-12.00 น.
9
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
สุพรรณบุรี
27 มกราคม 2558
10.30 -13.00 น.
35
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
นครปฐม
20 กุมภาพันธ์ 2558
10.00-12.00 น.
155
โรงเรียนระยองวิทยาคม
ระยอง
19 ธันวาคม 2557
10.00-12.00น.
10
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
นครสวรรค์
25 ธันวาคม 2557
09.00-12.00 น.
50
         
         
ติดต่อที่พัก : 034-4511060 ต่อ นายวุฒิชัย หอวรรธกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
 


เพิ่มเพื่อนเข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.


เพิ่มเพื่อน
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 306
· สมาชิกใหม่: KennTeance
COUNTER